Κορυφαία ποιότητα!


Ο υδροφόρος ορίζοντας αρχίζει από τα 1600μ. και φθάνει τα 2500μ. διασχίζοντας τους ορεινούς όγκους Κορινθίας και Αρκαδίας.

Με ιδιαίτερα χαμηλή συγκέντρω- ση νατρίου αποτελεί ιδανικό σύμμαχο στην ανάπτυξη και την καθημερινή φροντίδα του ανθρώπινου οργανισμού.

Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του το κατατάσσουν στα κορυφαία σε ποιότητα νερά της Ελλάδας!

 

* Πηγή υδροληψίας Ζήρεια, σύμφωνα με πιστοποιημένο σύστημα διαχείρησης υγιεινής και ασφάλειας

ISO 9001 , ISO 22000,

ISO 18001, ISO 14000,

Emelia ISO 22000 και

ISO 9001.