Αυτόματοι Πωλητές μας αναψυκτικών & νερού σε αρχαιολογικούς χώρους!


Γιατί Αυτόματη Πώληση;

  • Πλήρης γκάμα επώνυμων προϊόντων σε ροφήματα, αναψυκτικά, snacks, sandwiches.
  • Ευκολία και στιγμιαία εξυπηρέτηση 24 ώρες για τους καταναλωτές.
  • Ελκυστικές τιμές
  • Μείωση έως 50% του κόστους σίτισης του προσωπικού σε σχέση με εξωτερικές παραγ-γελίες (delivery)
  • Μεγιστοποίηση του παραγωγικού χρόνου των εργαζομένων
  • Μηδενικό κόστος επένδυσης για αυτόματους πωλητές και υπηρεσίες

Η εταιρεία μας

Η Megavend δραστηριοποιείται στην αυτόματη πώληση από το  1998. Τα 1300 και πλέον τοποθετημένα μηχανήματα στην αγορά της Αττικής εξυπηρετούν σε καθημερινή βάση πάνω από 70.000 καταναλωτές. Κορυφαίες επιχειρήσεις στους κλάδους της βιομηχανίας, υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιών, τραπεζικών οργανισμών, ναυτιλιακών εταιριών, νοσοκομείων, αρχαιολογικών χώροων, ΜΜΕ κ.λ.π. μας έχουν εμπιστευτεί για την καθημερινή τους διατροφή και απόλαυση.

Βασικός παράγοντας της ανάπτυξής μας στην αγορά, είναι η προσήλωση στην υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, η δημιουργικότητα, η απόλυτη αφοσίωση στην εξυπηρέτηση των πελατών μας, η συνεχής επένδυση σε σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και διαχείρισης και η σημασία που δίνουμε στον παράγοντα άνθρωπο.

Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων μας και του επιπέδου των υπηρεσιών μας, επιδιώκουμε τη διαρκή ανάπτυξη των σχέσεων εμπιστοσύνης με προμηθευτές και πελάτες μας για να ικανοποιούμε εξελικτικά τις αυξανόμενες ανάγκες και προσδοκίες των καταναλωτών μας μέσω της Αυτόματης Πώλησης.