Αυτόματος Πωλητής Snack-Αναψυκτικών

ΒVM 681

BVM-681

Διαστάσεις: 'Υψος 1,83μ.,

Πλάτος 0,85μ., Βάθος 0,82μ.

Αυτόματος Πωλητής Αναψυκτικών-Νερού

DN 680-10 CC

Διαστάσεις: 'Υψος 1,83μ.,

Πλάτος 1,10μ., Βάθος 0,94μ.

Aυτόματος Πωλητής Νερού  - Αναψυκτικών (ρομποτικός)


 

DN 5091 CC

Διαστάσεις: 'Υψος 1,82μ., Πλάτος 1,32μ., Βάθος 0,93μ.